English

Har du glömt eller behöver förnya ditt lösenord?

Du som har ett svenskt personnummer kan sätta ett nytt lösenord för ditt studentkonto med hjälp av antagning.se eller eduID.
Välj nedan vilken tjänst du vill använda för att byta lösenord på ditt studentkonto.
När du loggat in där kommer du sedan få ange ett nytt lösenord till ditt studentkonto.

Antagning.se

eduID

Jag har inget svenskt personnummer
Jag saknar konto på antagning.se och eduID

« Till Studentportalen

Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du varit inloggad.